Skip to main content

Tarieven

De tarieven voor de consultaties zijn volgens de richtlijnen van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten.

Eerste consult: €60
Tweede consult: €30
Opvolgconsult: €27,5

Op het einde van iedere afspraak betaal je contant of via payconiq.

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kostprijs van een aantal consultaties bij een erkend diëtiste. U kan een attest afdrukken op de website van uw mutualiteit, of afhalen aan het loket.

Dietiste terugbetalingen

Starttraject diabetes

Wanneer er diabetes type 2 vastgesteld wordt, kan de huisarts een starttraject diabetes aanvragen.

In dit model heeft u jaarlijks recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming van twee voedingsconsultaties bij een erkende diëtiste.

Een voorschrift van de huisarts is hiervoor noodzakelijk.

Zorgtraject diabetes

Wanneer u in een zorgtraject diabetes stapt heeft u jaarlijks recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming van twee voedingsconsultaties bij een erkende diëtiste.

Een voorschrift van de huisarts is hiervoor noodzakelijk.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Wanneer u in een zorgtraject nierinsufficiëntie stapt worden er een aantal consultaties grotendeels terugbetaald, afhankelijk van het stadium van de nierinsufficiëntie. De huisarts maakt hiervoor een voorschrift. Neem ook een recente bloeduitslag mee.

Kinderen en jongeren met overgewicht

Indien uw kind een leeftijd heeft tussen 2 jaar t.e.m. 17 jaar gecombineerd met een BMI dat hoger dan of gelijk is aan de waarde dat overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige, heeft hij/zij recht op tien terugbetaalde consulten gespreid over 2 jaar.

Een voorschrift van de huisarts of kinderarts is noodzakelijk.

Zorgtraject voor patiënten jonger dan 23 jaar met een eetstoornis

Een ambulant team van zorgverleners (huisarts, psycholoog en diëtiste) begeleidt dit zorgtraject en stelt na een multidisciplinair overleg een behandelplan op. In de loop van de 12 maanden heeft de patiënt recht op 15 dieetverstrekkingen.

Suikeranalyse

Het suikertraject omvat een glucose sensor, app, een intakeconsultatie, twee opvolgconsultaties en een rapport van Biometriq. Het tarief hiervoor is € 320.

Gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien je niet tijdig op je afspraak aanwezig kan zijn anders wordt de consultatie aangerekend.

Professioneel voedings- en dieetadvies op maat?